Klubtagság feltétele

 

A MISKOLCI “JÉGVIRÁG” KORCSOLYA KLUB MŰKÖDÉSÉNEK IRÁNYELVEI

 

I. A tagok jogai és kötelezettségei

 I.1. A klub lehetőséget teremt tagjai számára, hogy műkorcsolya és/vagy szinkronkorcsolya szakában sportoljanak és versenyezzenek, ezért a tagok havonta a megállapodás szerinti tagdíjat fizetnek.  A tagdíj mértéke függ a jégen töltött időtől és a képzés minőségétől. A tagdíj egy teljes szezonra van megállapítva, melynek megfizetését 12 havi bontásban fizetheti meg minden tag, nyárra is arányosan elosztva, ami nem függ a foglalkozásokon való távolmaradásoktól. Határideje mindig tárgyhó 15. napja. Megkésett befizetés esetén a Klub 2000Ft/hó késedelmi díjat számít fel.

Bizonyos műkorcsolya alaptudás megszerzése a szinkronkorcsolya szakágban is kötelező elvárás. A szinkronkorcsolya csapatsport, ahol az adott csapat létszáma max. 20 fő.

Szinkronkorcsolya és műkorcsolya párhuzamos vállalása esetén a szinkronkorcsolya élvez prioritást,  mivel az csapatsport.

Az egyéni műkorcsolyázók esetében a Klub csak a jégidő támogatását vállalja, a külön edzői díjak és a versenyeztetés költségei a versenyzőt terhelik. Egyéni műkorcsolya szakágban versenyeztetés kizárólag szakedzői javaslatra történik, a versenyző saját költségére.

Az edzéseken való részvétel feltétele a pontos időben történő megjelenés, az edzők felé tiszteletteljes magatartás. Az edzőknek joguk van a tagnak a  foglalkozásról való felfüggesztésére, amennyiben az illető viselkedésével, magatartásával hátráltatja a csapat munkáját.

 I.2. A tagoknak joga és kötelezettsége (megfelelő felszereléssel) az edzéseken és a versenyeken részt venni és ott kötelesek tudásuk legjavát nyújtani. A tagok kötelesek az edzésről való távolmaradásról az edzőt időben tájékoztatni.

 I.3. A tagok vállalják,hogy az aktuális szezon elejetől, azaz az első nyári edztőtábortól a szezon végéig, azaz április 30-ig az edzők utasítása mentén dolgoznak. Az okmányok érvényesítése a szezonra a sportolók saját felelőssége (sportorvosi engedély, személyi igazolvány, útlevél)

 I.4. A szinkronkorcsolya szakágban elvárás az aktuális szezonban az Országos Bajnokságon és legalább 2 versenyen való résztvétel. Azoknak a csapatoknak, akiket érint, a VB-n való résztvétel is realitás lehet. A csapattagok vállalják, hogy a versenyek által keletkező költségeket  teljes mértékben állják, melyet a Klub anyagi lehetőségeihez mérten támogatásként kiegészíthet.

A Klub vezetése vállalja, hogy az aktuális versenyszezonról a tagokat tájékoztatja és annak tervezett, előre látható költségeit a tagok tudomására hozza.

 I.5. A kűrruhákról és egyéb felszerelésekről való rendelkezés az edző hatásköre, a varratás és beszerzés a Klub feladata,  a költségeket a Klub és a tagok közösen viselik, és a felszerelés a Klub tulajdona.

Az egyesület felszereléseinek igénybe vétele meghatározott letét mellett, átvételi elismervény ellenében történik. Ha a tag hiánytalanul és kifogástalan állapotban hozza vissza a felszerelést a meghatározott időre, a letét visszajár. Ellenkező esetben a tagnak anyagi kártérítési vagy újra-beszerzési kötelezettsége van.

Az aktuális szezonra a felszerelést részben a Klub biztosítja, részben pedig a tagok önállóan szerzik be (alsónemű, hajviselethez és sminkhez szükséges dolgok). Ezekről minden csapat az edzővel és a csapatvezetéssel állapodik meg.

I.6.  Amennyiben egy tag 3 hónapot meghaladó tagdíjjal tartozik, tagsága megszűnik, de fizetési kötelezettsége az egyesület felé továbbra is fennáll.

Rendkívül indokolt esetben lehetőség van különféle kompenzációs lehetőségekre a közös célok és tervek érdekében, közös megállapodással, ahol a végső döntés minden esetben Elnökségi hatáskör.

II. Új tagok felvétele

Új tagok felvétele az Elnökség hatásköre. Kritériumai: új tag kizárólag edzői javaslatra vehető fel a klubba oly módon, hogy a jelölés az aktuális szezon végén kell hogy történjen, írásbeli szakedzői ajánlás formájában. A jelölt köteles a következő szezon kezdetén mindkét alapozó edzőtáborban részt venni, ottani munkáját az edzők minősítik. Ezután dönt felvételéről az Elnökség szavazattöbbséggel. Felvétele esetén a jelölt és törvényes képviselője aláírásával igazolja, hogy a Klub Belső Működési Szabályzatát elfogadja és önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Így a sportoló a  névre szóló tagsági könyvvel  a Miskolci Jégvirág Korcsolya  Klub  igazolt tagjává válik.

III. Az irányelvek megsértése

A Klub belső működését szabályozó irányelvek megsértése első alkalommal szóbeli figyelmeztetéssel jár, a második alkalommal írásbeli figyelmeztetés, harmadik alkalommal a tagságot felfüggesztjük. A negyedik alkalom a tagság megszűnésével jár.

Alulírot……………………………………………………………………………………………………,

és törvényes képviselője aláírásunkkal igazolom, hogy Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub működésének irányelveit megismertem, a benne foglaltakkal egyetértek és azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Miskolc, 2014. szeptember 01.

A weboldal sütiket (cookie) használ. Az Uniós törvények értelmében, kérem engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezár